آکوا سرویس

زمین، چرخه های طبیعی و حیات دریایی-۲

زمین، چرخه های طبیعی و حیات دریایی-2

جانوران

اصطلاح جانوران، به موجودات پرسلولی و نیز تک سلولی اطلاق می شود. که به دلیل عدم داشتن دیواره های سلولی گلوکزی و کلروفیل و در نتیجه عدم توانایی تولید غذا از طریق فتوسنتز از دسته دوم یعنی گیاهان جدا می شوند.

طبقه بندی جانوری به ما کمک می کند که بتوانید تمامی جانوران را در گروه های مشخصی که بر اساس ویژگی های مشترک بین آنها تعریف می شود قرار دهیم. این موضوع به ما در درک بهتر وضعیت زندگی و رفتار هر گونه کمک می کند. در گذشته این طبقه بندی ها بر اساس شکل و آناتومی مربوط به هر گونه جانوری صورت می گرفته است ولی در حال حاضر دانشمندان از روش های دقیق تری مثل کد های DNA برای تشخیص و طبقه بندی یک گونه جانوری استفاده می کنند.

حیات دریایی و اقیانوسی

دانشمندان موجودات زیر آب را بر اساس ویژگی های فیزیکی طبقه بندی می کنند. موجودات مختلف زیادی می توانند در محیط های یکسان زندگی کنند که دارای استراتژدی بقای مشابهی می باشند. دانشمندان موجودات زیر آب را بر اساس نوع زندگی به پلانکتون، نکتون، و بتنتوز طبقه بندی می کنند. پلانکتون ها به دو دسته فیتوپلانکتون (گروه گیاهی ) و زئوپلانکتون ( دسته جانوری ) طبقه بندی می شوند.

هر دو گروه در جریانات اقیانوسی شناور می شوند. بسیاری از پلانکتون ها کوچک و میکروسکپی بوده و قادر به شنا در خلاف جهت جریان و امواج نمی باشند. پلانکتون ها از جمه مهمترین موجودات بر روی کره زمین هستند و بدون آنها حیاتی وجود نخواهد داشت.

نکتون ها

نکتون اس و ای nekton s.e | فروشگاه مازنی شاپ

نکتون ها موجوداتی هستند که قادر به شنا بوده و شامل همه موجودات از بی مهرگان گرفته تا موجوداتی مانند وال های بزرگ می شوند. اکثریت نکتون ها ، مهره داران ( موجوداتی که دارای استخوان پشتی هستند) مانند وال ها و کوسه ها بوده و بی مهرگان ( موجودات فاقد استخوان پشتی یا ستون مهره) مانند ماهی مرکب هستند.

بنتوز ها موجوداتی هستند که در روی بستر و یا داخل بستر زندگی می کنند. این موجودات متحرک بوده و یا چسبیده به بسترمی باشند. مثل شقایق های دریایی، بارناکل ها و بادبزن های دریایی، این نوع طبقه بندی دارای تقسیمات کوچکتری نیز می باشد.

یکی از مهمترین تقسیمات نیوستون نامیده می شوند. نیوستون ها موجوداتی هستند که در سطح آب شناور هستند، برای مثال مرد جنگجوی پرتغالی در ساختار بدن خود دارای محفظه پر از هوا بوده که آن در سطح آب نگه داشته و اجازه می دهد تا توسط باد جابه جا شود. این وضعیت به جانور امکان می دهد که توسط شاخک های سمی خود طعمه خود را شکار کند.

بنتوز ها

بنتوز ها به اپی فونا، اپی فلورا، این فونا طبقه بندی می شوند. اپی فوناها جانورانی هستند که روی بستر زندگی می کنند مانند خرچنگ. اپی فلورا گیاهانی هستند که روی بستر زندگی می کنند. مانند علوفه های دریایی، این فونا موجوداتی هستند که کاملا یا قسمتی از آنها زیر بستر می باشد؛ مانند صدفها، سکه های شنی، کرم های لوله ای، و مدادهای دریایی.

زمین، چرخه های طبیعی و حیات دریایی-2

اکثر این فوناها پالوده خوار و مرده خوار هستند. موجودات لاشه خوار از بقایای سایر موجودات تغذیه کرده و آنها را از سطح به سمت پایین می کشند. موجودات پالوده خوار ذرات معلق موجود در آب را فیلتر می کنند (آنها اکثر پلانکتون ها را مورد تغذیه قرار می دهند).

زمین، چرخه های طبیعی و حیات دریایی-قسمت دوم

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟