غذا ی مرجان ها، شقایق ها و سایر بی مهرگان

غذا ی مرجان ها، شقایق ها و سایر بی مهرگان


غذا ی مرجان ها شقایق ها و سایر بی مهرگان

مرجان ها و شقایق ها نیز مانند ماهی ها و سایر بی مهرگان نیاز به غذا دارند. در بازار انواع غذاهای مخصوص مرجان ها و بی مهرگان وجود دارند که برخی از آنها به عنوان غذای کامل

شناخته می شوند در ادامه ی مطلب به بررسی غذای این گروه از بی مهرگان می پردازیم.

مرجان ها از نظر نحوه ی تغذیه به دو گروه تقسیم می شوند

1-مرجان های هم زیست با جلبک های زئوگزانتلا که به نام مرجانهای هرماتیپیک شناخته می شوند. بیشتر مرجانهای نرم و سخت جزء این گروه از مرجانها محسوب می شوند. این دسته از

مرجان ها نیز غذای موردنیاز خود را از دو طریق بدست می آورند:

روش تغذیه اوتوتروفیک در مرجان ها (Autotrophic)

در این روش مرجان ها تقریبا 80 درصد از انرژی موردنیاز خود را از انرژی حاصل از انجام عمل فتوسنتز جلبک های زئوگزانتلا بدست می آورند، بنابراین به نور مناسب نیاز دارند.

 

غذا ی مرجان ها، شقایق ها و سایر بی مهرگان

روش تغذیه هتروتروفیک در مرجان ها (Hetrotrophic)

علیرغم این که این دسته از مرجانها 80 درصد از انرژی موردنیاز خود را از روش اوتوتروفیک بدست می آورند اما به تغذیه از روش های دیگر نیز نیاز دارند که به مجموع این روشها هتروتروفیک

می گویند.

در این روش مرجان ها از طریق فیلتر نمودن آب آکواریوم، شکار زئوپلانکتون ها با استفاده از پولیپ ها و تغذیه از مواد معلق آب سایر نیازمندی های خود را بدست می آورند.

2-مرجان هایی که فاقد جلبک های زئوگزانتلا در بافت بدن خود هستند و با نام اهرماتیپیک شناخته می شوند. این دسته از مرجان ها به دلیل عدم امکان تامین غذا از طریق اوتوتروفیک به

دلیل عدم همزیستی با جلبک های زئوگزانتلا فقط می توانند بصورت هتروتروفیک نیازهای تغذیه ای خود را برطرف کنند که به همین دلیل نیاز به میزان زیادی غذا دارند.

بنابراین نگهداری آنها کمی سخت به نظر میرسد و نیاز به تغذیه ی روزانه دارند. برخی گرگانیاها و مرجان تیوباسترا نمونه هایی از این دسته هستند.

باتوجه به موارد فوق تامین غذای موردنیاز مرجان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به ویژه اگر در آکواریوم خود از نوع مرجانهای هم زیست با جلبک های زئوگزانتلا و همچنین مرجان های

فاقد جلبک بصورت همزمان نگهداری می کنید.

در بازار انواع غذاهای مخصوص مرجان ها و بی مهرگان وجود دارند که برخی از آنها به عنوان غذای کامل شناخته می شوند زیرا در ترکیبات خود از غذاهای مختلف به همراه آمینواسیدهای

ضروری و ویتامین ها سود می برند.

برای آکواریوم مرجانی خود یک غذای کامل به همراه یک یا دو غذای مکمل مانند فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون تهیه نمایید. بهترین زمان برای غذادهی به مرجانها هنگام شب و یک ساعت پس از

خاموش شدن لامپ های آکواریوم می باشد. مرجانها در طول روز جهت جذب نور بیشتر و تامین انرژی، بافت بدن خود را گسترش می دهند و شاخک های چسبنده ی خود را جمع می کنند.

 

غذا ی مرجان ها، شقایق ها و سایر بی مهرگان

به همین دلیل غذادهی به آنها در طول ساعات روزانه نمی تواند چندان مفید باشد اما با خاموش شدن لامپ های آکواریوم بافت بدن مرجان ها کاملا جمع میشود و شاخک های چسبنده ی

آنها گسترش می یابد تا باقی مانده ی نیازهای انرژی خود را از طریق شکار میکروارگانیسم ها و مواد معلق آب تامین نمایند، به همین دلیل این زمان بهترین فرصت برای غذادهی به آنها می

باشد.

منبع : پتزیپ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید