آشنایی با هیدروئید ها ؛ شقایق ، مرجان و عروس دریایی

آشنایی با هیدروئید ها ؛ شقایق ، مرجان و عروس دریایی


آشنایی با هیدروئید ها ؛ شقایق ، مرجان و عروس دریایی

آشنایی با هیدروئید ها ؛ شقایق ، مرجان و عروس دریایی

هیدروئید ها همانند شقایق ، مرجان و عروس دریایی ، متعلق به راسته ی کنیداریاها ( Cnidaria ) می باشند. این جانوران دارای ساختاری ساده هستند.

ساختار هیدروئید ها

بدنه ی شقایق ، مرجان و عروس دریایی از یک پولیپ تشکیل گردیده است (سیلندرهایی که از یک سمت دارای دهان هستند و بازوهایی که این سیلندرها را بر در گرفته اند).

آشنایی با هیدروئید ها ؛ شقایق ، مرجان و عروس دریایی

پوست بیرونی تک لایه بوده و سیستم گوارشی از یک کیسه ی ساده تشکیل می شود که عمل هضم و جذب را بر عهده دارد. در بین این دو لایه، یک غشای پروتئینی قرار میگیرد.

هیدروئید ها عضو کلاس هیدروزوها ( Hydrozoa ) هستند. وجه تمایز این کلاس با دیگر کنیداریاها، سادگی سیستم جذب است. این سیستم شامل یک کیسه ی بدون چین داخلی و از

سوی دیگر دیواره ی بدنه و همینطور غشای پروتئینی نازک است.

در این گروه از حیوانات، غشای پروتئینی همچون یک لایه چسب، دو لایه ی داخلی و خارجی را بهم متصل میکند. (زیر شکل) هیدروئیدهای پرشکل غالبا به همراه صخره ی زنده به آکواریوم

راه پیدا میکنند. این جانواران زیبا احتیاج به غذای پلانکتونی دارند.

آشنایی با هیدروئید ها ؛ شقایق ، مرجان و عروس دریایی

هیدروئید ها

بصورت جنسی و غیرجنسی قادر به تکثیر هستند. تکثیر جنسی مانند اغلب موجودات دریایی بوده و تکثیر غیرجنسی نیز به فرم کلنی هایی شامل تعداد زیادی پولیپ های متصل بهم می باشد.

کلنی هیدروئیدها شامل الگوهایی از شکل شاخه، نحوه ی قرار گرفتن پولیپ ها و شکل ظاهری آن می باشد. همینطور، در زمان تکثیر غیرجنسی، مکان و شکل ظاهری شکوفه ها نیز

راهکاری جهت دسته بندی هیدروئیدها به دست میدهد.

برخی هیدروئیدها قادر به تولید سم هایی نیرومند هستند که برای انسان نیز خطرناک است.

آشنایی با هیدروئید ها ؛ شقایق ، مرجان و عروس دریایی

منبع : پتزیپ

آکواریوم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید