6 قانون اکسسوری های شلف ها و طبقات دیواری

6 قانون اکسسوری های شلف ها و طبقات دیواری


6 قانون اکسسوری های شلف ها و طبقات دیواری

رنگ هایی را انتخاب کنید که در دکوراسیون شما موجود هستند بهترین حالت انتخاب رنگ های خنثی بیشتر و بعد اضافه کردن یک یا دو رنگ تم

دکوراسیون موجود می باشد.

6 قانون اکسسوری های شلف ها و طبقات دیواری

کیفیت را بر کمیت ترجیح دهید:

مهم تعداد اکسسوری های و یا گذاشتن اکسسوری های زیاد نیست مهم کیفیت و نحوه ترکیب آنها می باشد. در خصوص دکوراسیون این موضوع را

بایستی بدانید که همیشه در حال بهتر کردن فضای خود باشید نه لزوما اضافه کردن وسایل. در مورد اکسسوری ها نیز این موضوع صادق است. مثلا در

اکسسوری ها می توانید از وسایل بزرگتر استفاده کنید تا چند تکه وسایل کوچک.

6 قانون اکسسوری های شلف ها و طبقات دیواری

اکسسوری ها را در ارتفاع های مختلف انتخاب کنید:

در گروه اکسسوری ها کنار هم آنها را در ارتفاع های مختلف انتخاب نمایید.در مورد کتاب ها هم آنها را هم افقی بگذارید هم عمودی.

توازن:

چه در دکوراسیون و چه در اکسسوری ها بایستی به توازن دقت نمایید. اگر یک سمت شلف را دکوری های زیاد گذاشتید نبایستی سمت دیگر خالی از دکوری ها باشد.

شخصی سازی:

همانطور که در دکوراسیون کل خانه این موضوع مهم است در اکسسوری ها نیز بایستی رعایت شود. وسایلی را انتخاب کنید که واقعا آنها را دوست

دارید. اکسسوری ها را بر اساس قیمت انتخاب نکنید بر اساس علاقه خود انتخاب کنید . می توانید در اکسسوری ها ، وسایلی را بگذارید که با آنها

خاطره دارید. مثلا قاب هاب عکس خانوادگی و یا کتاب های قدیمی که متعلق به مادربزرگ شما بوده است.

به دنبال یک شکل در اکسسوری ها نروید. از اشکال مختلف استفاده کنید مثلا کره، مکعب و … همه اشکال فوق در کنار هم زیبا هستند.

منبع : یومی خانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید